Lieve mensen,

Na negentien jaar en tien fantastische voorstellingen verder, heb ik besloten om de Haarlemse Theatermakers op te heffen.

Een moeilijke beslissing waar ik goed over nagedacht- en met diverse mensen over gesproken heb.

Diverse oorzaken zijn de reden van dit besluit maar de belangrijkste is toch dat ik onder de huidige omstandigheden niet langer “de kar wil trekken”.

De Haarlemse Theatermakers hebben negentien jaar geleden een bijzondere vorm van theatercollectief geïntroduceerd: per productie kon je auditie doen, ongeacht of je beginner of gevorderde- oud of jong was. Na de productie ging ieder zijns weegs en begonnen wij aan het volgende onderwerp. Een onderwerp dat altijd betrekking had op “Haarlem”.

De Thema’s waren ook een kweekvijver voor nieuw talent waarvan velen ons na verloop van tijd lieten weten hun weg in het professionele toneel te hebben gevonden!

Vanaf deze plek wil ik graag alle spelers, alle medewerkers, alle vrijwilligers en vrienden ontzettend bedanken voor hun inzet, enthousiasme en hulp om de tien producties tot zo’n groot succes te maken.

Tevens een woord van dank aan alle sponsoren die de producties financieel mogelijk hebben gemaakt.

En natuurlijk de schrijvers/regisseurs die met hun tomeloze energie en uithoudingsvermogen de verhalen schreven en de spelers motiveerden om in hun verhalen te geloven.

En tenslotte een naam die weinig gehoord werd maar die voor mij heel belangrijk is, David, mijn zoon.

Zo vaak gaf hij mij het juiste antwoord op een probleem waar ik tegen aanliep en geen oplossing voor vond. Met zijn nuchtere kijk van buitenaf wist hij mij altijd weer snel te motiveren en de juiste weg te wijzen.  

Tot slot: we hebben met elkaar een fantastische tijd gehad en zoals ik al eerder zei, ik verdwijn niet van het toneel en hoop van harte jullie weer op het toneel te mogen ontmoeten!!

Geoffrey Courchaine

het-doek-valt